Přírodní podmínky

Klimatická změna

Jedná se o geoportál, který se snaží poukázat na faktory ovlivněné klimatickou změnou. Kromě vývoje teplot zde nalezneme například informace týkající se zemědělství, vodní bilance či lesnictví. Jednotlivé informace lze zobrazit jako samostatnou vrstvu nebo spustit animaci vývoje. Vzhledem k tomu, že časová osa vývoje je namodelovaná až do roku 2090, lze rovněž vybírat model predikce. Jednotlivé informace a způsob jejich zjištění se nachází pod odrážkou metodika.

Didaktický přínos lze kromě samotného mapového pole spatřit ve velkém množství doplňujících textových informací. Tyto informace se věnují především možné adaptaci v jednotlivých oblastech, které by mohly dle autorů pomoci ať už zmírnit, či se vyrovnat s klimatickou změnou.

Hodnotící tabulka

Surovinový informační systém

Jedná se o geoportál vytvořený Českou geologickou službou a zobrazuje možnost těžby jednotlivých surovin na území Česka. Tyto oblasti jsou zobrazeny pomocí bodových a polygonových vektorových vrstev. Ovládání geoportálu je intuitivní a přehledné. Legenda se dá zobrazit zvlášť nebo zobrazit po rozbalení jednotlivých vrstev ve volbě Vrstvy. V případě rozbalení informací o konkrétním území získáme informace ohledně názvu, těžené surovině, stavu využití a popřípadě názvu těžební organizace.

Nicméně i přes jednoduchost ovládání geoportálu je jeho využitelnost ve výuce značně omezena. To především z důvodu přítomnosti velkého množství vrstev, pod kterými běžný uživatel neví, co přesně si představit a bližší popis a vysvětlení vrstev chybí. Přesto se zde dá například poukázat na ohniska surovinových ložisek v Česku, kde se nachází jaké suroviny a v kterých oblastech je skryt surovinový potenciál do budoucna.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články

  • BERNHÄUSEROVÁ, V. (2018): Geoportály pro výuku geografie na středních školách. Závěrečná práce. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Centrum geografického a environmentálního vzdělávání, Praha.
    https://geoportaly.geograficke-rozhledy.cz/files/files/CZV_Bernhauserova.pdf
    Anotace: Závěrečná práce, která je podkladem pro vznik webu Geoportály pro výuku geografie. Tato práce kromě popisu a důvodu vzniku samotného webu obsahuje pracovní list věnující se geoportálu Surovinový informační systém. Tento pracovní list si klade za cíl seznámit žáky s rozložením surovinových zdrojů v rámci Česka. A dopomoci žákům k uvědomění si závislosti výskytu jednotlivých surovin na kvalitě ovzduší