Půda v mapách

Přejít na geoportál Půda v mapách
mapy.vumop.cz

Geoportál zobrazující základní charakteristiky týkající se kvality a typu půd. Jednou z hlavních součástí je Základní charakteristika BPEJ(Bonitovaná půdně ekologická jednotka), kde jednotlivé složky vyskytující se v této charakteristice mají vlastní vektorovou vrstvu. Informace o zobrazené vrstvě na konkrétním místě lze získat pomocí využití nástroje Dotaz v mapě. Přes otevřené okno se lze pak jednoduše dostat i na informace o parcele v rámci katastru nemovitostí, či zjistit informace ohledně zobrazovaných vrstev.

Kromě získání informací o jednotlivých vrstvách na detailním území, umožňuje portál žákům získat pomocí zobrazení více vrstev a jejich zprůhlednění povědomí o souvislostech, jako je například vliv klimatických regionů na půdní typy. Kromě ukazatelů zobrazených v mapě, je zde možnost otevřít Popis dat, kde je přehledně popsáno, co jaký ukazatel znamená a jak se vypočítává jeho hodnota. To umožňuje žákům seznámení s běžně využívanými hodnotami a ukazateli v rámci problematiky.

Hodnotící tabulka