Klimatická změna

Přejít na geoportál Klimatická změna
www.klimatickazmena.cz

Jedná se o geoportál, který se snaží poukázat na faktory ovlivněné klimatickou změnou. Kromě vývoje teplot zde nalezneme například informace týkající se zemědělství, vodní bilance či lesnictví. Jednotlivé informace lze zobrazit jako samostatnou vrstvu nebo spustit animaci vývoje. Vzhledem k tomu, že časová osa vývoje je namodelovaná až do roku 2090, lze rovněž vybírat model predikce. Jednotlivé informace a způsob jejich zjištění se nachází pod odrážkou metodika.

Didaktický přínos lze kromě samotného mapového pole spatřit ve velkém množství doplňujících textových informací. Tyto informace se věnují především možné adaptaci v jednotlivých oblastech, které by mohly dle autorů pomoci ať už zmírnit, či se vyrovnat s klimatickou změnou.

Hodnotící tabulka