Biosféra

Národní portál INSPIRE

INSPIRE je národním geoportálem shromažďujícím data sbírána a vytvářena státními institucemi. Jedná se o obsahově nejrozsáhlejší český geoportál, což se dá považovat za výhodu,jelikož se zde vyskytuje většina celorepublikových veřejně dostupných prostorových informací. Nalezení konkrétní vrstvy je však právě kvůli velkému obsahu dat poněkud složitější. Vrstvy jsou zde rozděleny do několika celků, které je potřeba nahrát do samotného mapového pole. Například na obrázku je do mapového pole nahrána vrstva CORINE Land Cover.

Didaktický přínos lze rozhodně spatřit v tom, že se zde dá nalézt v podstatě odpověď na velké množství geografických otázek. Zároveň při zjišťování informací ohledně konkrétních vrstev dostaneme jako odpověď data z atributové tabulky, tudíž mohou žáci vidět, jak taková tabulka vypadá a jaká data standardně obsahuje.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články

  • NOVOTNÁ, M. (2012): Poznáváme geografické prostředí jižních Čech pomocí Národního geoportálu INSPIRE. Geografické rozhledy, 21(3), 10–11.
    https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/453/pdf
    Anotace: Článek seznamuje čtenáře s obsahem a fungováním národního portálu INSPIRE. Článek samotný neobsahuje konkrétní pracovní list, nicméně zmiňuje vhodná témata, která by se pomocí geoportálu mohla procvičovat.