Zemědělství

Klimatická změna

Jedná se o geoportál, který se snaží poukázat na faktory ovlivněné klimatickou změnou. Kromě vývoje teplot zde nalezneme například informace týkající se zemědělství, vodní bilance či lesnictví. Jednotlivé informace lze zobrazit jako samostatnou vrstvu nebo spustit animaci vývoje. Vzhledem k tomu, že časová osa vývoje je namodelovaná až do roku 2090, lze rovněž vybírat model predikce. Jednotlivé informace a způsob jejich zjištění se nachází pod odrážkou metodika.

Didaktický přínos lze kromě samotného mapového pole spatřit ve velkém množství doplňujících textových informací. Tyto informace se věnují především možné adaptaci v jednotlivých oblastech, které by mohly dle autorů pomoci ať už zmírnit, či se vyrovnat s klimatickou změnou.

Hodnotící tabulka

Půda v mapách

Geoportál zobrazující základní charakteristiky týkající se kvality a typu půd. Jednou z hlavních součástí je Základní charakteristika BPEJ(Bonitovaná půdně ekologická jednotka), kde jednotlivé složky vyskytující se v této charakteristice mají vlastní vektorovou vrstvu. Informace o zobrazené vrstvě na konkrétním místě lze získat pomocí využití nástroje Dotaz v mapě. Přes otevřené okno se lze pak jednoduše dostat i na informace o parcele v rámci katastru nemovitostí, či zjistit informace ohledně zobrazovaných vrstev.

Kromě získání informací o jednotlivých vrstvách na detailním území, umožňuje portál žákům získat pomocí zobrazení více vrstev a jejich zprůhlednění povědomí o souvislostech, jako je například vliv klimatických regionů na půdní typy. Kromě ukazatelů zobrazených v mapě, je zde možnost otevřít Popis dat, kde je přehledně popsáno, co jaký ukazatel znamená a jak se vypočítává jeho hodnota. To umožňuje žákům seznámení s běžně využívanými hodnotami a ukazateli v rámci problematiky.

Hodnotící tabulka