Windy.com

Přejít na geoportál Windy.com
www.windy.com

Geoportál zobrazuje kromě aktuálního stavu počasí i jeho předpověď a pohyb mořských proudů. Samotnou předpověď můžeme zobrazit na základě různých modelů, které lze měnit v pravé dolní části mapového pole. Kromě velkého množství ukazatelů, je možno zobrazit i izolinie tlaku.

Pomocí izolinií tlaku lze žákům názorně ukázat jejich vliv na fungování počasí. Izolinie je možno zobrazit například s množstvím srážek či teplotou. Navíc lze zobrazované informacezobrazovat v různých nadmořských výškách a poukázat tak na jejich změnu v rámci atmosférických vrstev. Na pohybu mořských proudů i větru je možné při zobrazení území v okolí rovníku názorně ukázat vliv rotace Země (Coriolisovy síly) na jejich směr v rámci severní a jižní polokoule.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články

  • BERNHÄUSEROVÁ, V., HAVELKOVÁ, L. (2019): Využití geoportálu Windy.com pro výuku meteorologie a klimatologie
    https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/2872/pdf
    Anotace: Pracovní list si klade za cíl seznámit žáky pomocí geoportálu Windy.com s vybranými meteorologickými a klimatickými jevy na Zemi a jejich závislostmi.