Atmosféra

Windy.com

Geoportál zobrazuje kromě aktuálního stavu počasí i jeho předpověď a pohyb mořských proudů. Samotnou předpověď můžeme zobrazit na základě různých modelů, které lze měnit v pravé dolní části mapového pole. Kromě velkého množství ukazatelů, je možno zobrazit i izolinie tlaku.

Pomocí izolinií tlaku lze žákům názorně ukázat jejich vliv na fungování počasí. Izolinie je možno zobrazit například s množstvím srážek či teplotou. Navíc lze zobrazované informacezobrazovat v různých nadmořských výškách a poukázat tak na jejich změnu v rámci atmosférických vrstev. Na pohybu mořských proudů i větru je možné při zobrazení území v okolí rovníku názorně ukázat vliv rotace Země (Coriolisovy síly) na jejich směr v rámci severní a jižní polokoule.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články

  • BERNHÄUSEROVÁ, V., HAVELKOVÁ, L. (2019): Využití geoportálu Windy.com pro výuku meteorologie a klimatologie
    https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/2872/pdf
    Anotace: Pracovní list si klade za cíl seznámit žáky pomocí geoportálu Windy.com s vybranými meteorologickými a klimatickými jevy na Zemi a jejich závislostmi.

Klimatická změna

Jedná se o geoportál, který se snaží poukázat na faktory ovlivněné klimatickou změnou. Kromě vývoje teplot zde nalezneme například informace týkající se zemědělství, vodní bilance či lesnictví. Jednotlivé informace lze zobrazit jako samostatnou vrstvu nebo spustit animaci vývoje. Vzhledem k tomu, že časová osa vývoje je namodelovaná až do roku 2090, lze rovněž vybírat model predikce. Jednotlivé informace a způsob jejich zjištění se nachází pod odrážkou metodika.

Didaktický přínos lze kromě samotného mapového pole spatřit ve velkém množství doplňujících textových informací. Tyto informace se věnují především možné adaptaci v jednotlivých oblastech, které by mohly dle autorů pomoci ať už zmírnit, či se vyrovnat s klimatickou změnou.

Hodnotící tabulka