Země jako vesmírné těleso

Mapy Google – Vesmír

Tento geoportál zobrazuje 19 vesmírných těles společně s jejich okolím za pomoci snímků pořízených v rámci dálkového průzkumu Země (DPZ). Měřítko je společně s informacemi o metadatech umístěno v dolní části mapového pole. Po levé straně je rozbalující panel, který dává možnost přepínání mezi jednotlivými vesmírnými objekty. Tyto objekty je možno přibližovat a otáčet pomocí myši či ovládacího panelu v levé části obrazovky.

Geoportál umožňuje žákům bližší seznámení se satelitními snímky a jejich využitím nejen v rámci průzkumu Země ale i jiných vesmírných objektů. V největším detailu lze zobrazit Zemi. Kromě planet a měsíců mají žáci možnost nahlédnout do interiéru mezinárodní vesmírné stanice.

Hodnotící tabulka