Terciér a kvartér

Historický GIS

Geoportál zobrazuje Interaktivní mapu obyvatelstva mezi roky 1921 a 2011. Informace v mapě jsou rozděleny do několika modulů (viz obrázek). Kromě zobrazení informací v mapě je možno zobrazit graf zobrazující doplňující informace. Jedná se například o věkové pyramidy za jednotlivé roky nebo sektory hospodaření. Kromě zobrazení jednotlivých informací v předem nastavené klasifikaci, je možno barevnou stupnici pro zobrazovaný jev změnit nebo kompletně nastavit vlastní legendu včetně barev a rozsahu intervalu. To umožňuje žáky upozornit například na možnost zkreslení informací při nevhodné volbě intervalu a navíc mají žáci možnost lehce proniknout do práce kartografa. Všechny dostupné informace jsou zobrazované pro okresy konkrétního roku. Díky tomuto faktu je možno žáky upozornit na změnu v rozložení okresů a komplikaci porovnávání hodnot v rámci jednotlivých roků.

Hodnotící tabulka

Pracovní listy a články