Globalizace a globální problémy

Mapový server CRR

Jedná se o geoportál, který je vytvořen Centrem pro regionální rozvoj (CRR) a  poskytuje řadu informací od jednotlivých obcí, přes mikroregiony po euroregiony. O vybrané oblasti se v levém sloupci zobrazují konkrétní informace (viz obrázek). Nicméně aby se v informačním sloupci zobrazovala požadovaná oblast, je nutno mapu zobrazit ve velkém měřítku, jelikož i když v podkladové vrstvě se menší obce nemusí zobrazovat, tak při pokliknutí se zobrazí informace o nich a ne o nejbližší viditelné obci. Kromě těchto informací poskytuje geoportál i informace vycházející ze sčítání dopravy či informace o evropských dotacích a projektech.

Největší didaktický přínos nabízígeopotál právě v souvislosti s euroregiony, evropskými projekty a dotacemi. Je zde přítomna vrstva umožňující zobrazit výši dotací a při zobrazení informací se dá snadno dostat k projektům, které byly financovány EU. Zároveň lze upozornit na důležitost přeshraniční spolupráce.

Hodnotící tabulka