Analýza výškopisu

Přejít na geoportál Analýza výškopisu
ags.cuzk.cz/dmr

Jedná se o geoportál Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který na základě digitálních modelů reliéfu (DMR) pro Česko umožňuje výpočet a zobrazení výškového profilu a viditelnosti. Pod ikonou informací se zobrazí informace nejen ohledně ovládání samotné aplikace, ale o významu a výpočtu jednotlivých ukazatelů. Kromě stínovaného DMR je možno zobrazit další vrstvi týkající se problematiky, jako jsou například vrstevnice, či kótované body.

Aplikace umožňuje žákům seznámení s dalšími kartografickými charakteristikami jakými viditelnost a výškový profil jsou. Zároveň si mohou uvědomit, že výpočet vzdálenosti ve 2D měřítku neodpovídá skutečné vzdálenost, obzvlášť jedná-li se o kopcovitou krajinu.

Hodnotící tabulka