Hydrosféra

Hydroekologický informační systém VÚV TGM

Tento geoportál poskytuje velké množství vrstev týkajících se hydrologických informací v rámci Česka. Informace jsou získávány z databází Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), Ministerstva životního prostředí (MŽP), Výzkumného ústavu vodohospodářskéhoT. G. masaryka (VÚT TGM) a jednotlivých správ dílčích povodí. Vzhledem k velkému množství informací je složitější přehlednost a ovládání samotnéhogeoportálu. Z tohoto důvodu je před samotným použitím vhodné zobrazit si okno Nápověda, kde je přehledně popsáno, co jaký prvek v geoportálu umožňuje a jak se ovládá.

Obecně geoportál umožňuje zjistit velké množství informací o hydrologických objektech v rámci celého Česka. Žáci si mohou vyzkoušet například vypočítat řádovostní úroveň, určit do jakého povodí objekt patří a tyto informace následně zkontrolovat pomocí zobrazení vhodné vrstvy.

Hodnotící tabulka