Geoportál Praha

Přejít na Geoportál Praha
www.geoportalpraha.cz/cs/mapy-online

Jedná se o poněkud netypický obecní portál, který kromě tradičního zobrazení územního plánu a informací ohledně ÚSES (Územní systém ekonomické stability) a dalších povinných plánů v rámci obce, disponuje rozsáhlým množstvím doplňujících tematických vrstev. Paradoxní je fakt, že právě územní plán je jednou z nejméně přehledných vrstev geoportálu a orientace v něm je složitá.Obecně je však ovládání geoportálu velice jednoduché. Po zobrazení jednotlivé vrstvy se automaticky zobrazí legenda a možnost zprůhlednění.

Regionální geoportál vhodný pro seznámení žáku s okolím svého bydliště. Vyskytují se zde velice zajímavé vrstvy, jako například Kvalita ovzduší (viz obrázek), které lze porovnat například s vrstvou parků či dopravy. Rovněž je zde vrstva týkající se povodní a protipovodňové ochrany, což je v  Praze velice aktuální a problémové téma.

Hodnotící tabulka