Úvod

Tento internetový portál vznikl na Přírodovědecké fakultě UK v rámci závěrečné práce Veroniky Bernhäuserové. Cílem portálu je zjednodušit středoškolským učitelům geografie orientaci v rámci českých geoportálů vhodných pro výuku, a tím jim umožnit jejich častější zařazení do samotné výuky geografie. Na této úvodní stránce je možno vybrané geoportály zobrazit na základě dvou řazení a to na základě tematických celků nebo abecedně.