Úvod

Tento internetový portál vznikl na Přírodovědecké fakultě UK v rámci závěrečné práce Veroniky Bernhäuserové vytvořené pod vedením Lenky Havelkové. Cílem portálu je zjednodušit učitelům geografie orientaci v rámci českých geoportálů vhodných pro výuku, a tím jim umožnit jejich častější zařazení do samotné výuky geografie. Kromě přehledu vybraných geoportálů nabízí internetový portál i jejich hodnocení a stručnou charakteristiku. Informace ohledně geoportálů jsou doplněny o již vzniklé články či pracovní listy.

Autorky zároveň žádají učitele o zapojení a spolupráci v rámci rozšiřování množství pracovních listů, a to pomocí zasílání jejich vlastní pracovních listů autorkám za účelem sdílení s dalšími uživateli.